Ärendehantering

Omicron har erfarenhet från olika typer av system för ärendehantering.

Omicron har byggt och driftsatt ett flertal olika system både till myndigheter och företag. 

Vid utveckling använder vi ofta olika grafiska verktyg för att snabba upp processutvecklingen. Vi föredrar att arbeta nära kunden på ett agilt arbetssätt. 

Resultatet är oftast ett webb-baserat ärendehanteringssystem.

Vi använder verktyg från bl a Jboss och Microsoft

Aktuellt